DUYURULAR

04.11.2016

TİDE olarak, modern iç denetimin babası olarak kabul edilen Larry Sawyer’ın İç Denetçiler İçin Rehber isimli klasik kitabını size ulaştırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kitap, ilk olarak 1973 yılında basılan klasikleşmiş kitabın güncelleştirilmiş 6. versiyonudur. 6. versiyon; İç Denetimin Temelleri,  İç Denetim Süreçleri ve Yöntemleri ile Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Uyumun Temelleri olmak üzere üç ciltten oluşuyor.

CİLT 1 İç Denetimin Temelleri
Bu cilt, iç denetim uygulamalarına yönelik temel geri plan bilgilerini sunmaktadır. İç denetimin tarihi, mesleğin günümüzdeki risk odaklı hali göz önüne alınarak araştırılmış ve derlenmiştir. Risk ve kontrol modelleri, BT çerçeveleri ile birlikte sunulmaktadır. Kitapta, güvence ve danışmanlıkla ilgili görevler ve her birinin içeriğinde yer alan özel faaliyetler teker teker belirtilmiştir. Ayrıca karmaşık görevler, konunun her yönüyle değerlendirildiği örnekler yoluyla bir tartışma ortamında değerlendirilmektedir.

CİLT 2 İç Denetim Süreçleri ve Yöntemleri
Bu cilt, birinci ciltten daha taktiksel bir cilttir. Denetlenenler ve paydaşlarla olan ilişkilerin yönetilmesi ve denetim sürecinin yönetilmesiyle başlayan 2. cilt, ilerleyen bölümlerde, aşağıda örnekleri yer alan  belirli denetim süreçleri ve yöntemlerine odaklanmaktadır:
• Denetim/risk evreninin tanımlanması.
• Güvence görevlerinin planlanması.
• Kontrol tasarımının değerlendirilmesi.
• Kontrollerin test edilmesi.
• Gerçekleştirilen işlerin dokümante edilmesi.
• Sonuçların iletilmesi.
• Danışmanlık faaliyetlerinin üstlenilmesi.

CİLT 3 Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve Uyumun Temelleri
Üçüncü cilt, her bir kavramın bireysel unsurlarını ayrı bölümlerde detaylı olarak incelemeden önce, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve uyum konularında bütünsel bir bakış açısı sunan bir giriş bölümü içermektedir. Buna ilave olarak suistimal ve etik konularında iç denetçilerin özel sorumlulukları da tartışılmaktadır. Bu baskıda, yeni bir unsur olarak kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik tanımlanmakta ve iç denetçilerin giderek önem kazanan bu gelişmelere yapabilecekleri katkıların geniş bir çerçevesi çizilmektedir.

Diğer yayınlarımızda olduğu gibi bu yayınımızı da TİDE ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz. 3 ciltten oluşan kitabın KDV dahil satış fiyatı TİDE üyeleri için 270 TL, üye olmayanlar için ise 324 TL’dir.