DUYURULAR

17.11.2016

Talent Management – Yetenek Yönetimi uygulama rehberi, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. 
Uygulama Rehberi, Enstitümüz web sitesinde yer alan http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaRehberleri bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu rehbere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesindeki https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Practice-Guides.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.