DUYURULAR

14.12.2016

TİDE, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu olarak 8,75 almıştır. Kobirate tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum derecelendirme raporu 13.12.2016-13.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.
 
 
Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve daha sonra revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,75’lik derecelendirme notu ile TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı belirlenmiştir. Derneğin bölümler bazında aldığı notlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahipleri 98,84
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 75,00
Menfaat Sahipleri 85,71
Yönetim Kurulu 89,07


Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.