DUYURULAR

01.12.2016

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’nin  17 Aralık 2016  tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 26 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 19:00’ da  Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’ de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

a) Açılış ve saygı duruşu

b) Başkanlık divanının oluşumu

c) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

d) 2017 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

e) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması,

f) Dilek ve temenniler,

g) Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2017 bütçesi için tıklayınız.
TİDE Revize Tüzük Taslağı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu