DUYURULAR

23.02.2017

Uygulama Önerisi 1110 - Kurum İçi Bağımsızlık başlıklı uygulama önerisi Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir.

Dokümana web sitemizde yer alan http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=UygulamaOnerileriUye bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü