DUYURULAR

03.03.2017

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 21 Mart 2017 tarihli 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır. Toplantı 29 Mart 2017 Çarşamba günü 16:00 – 19:00 saatleri arasında Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’ de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

1. Açılış ve Saygı Duruşu,
2. Başkanlık divanının oluşumu,
3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının sunulması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
6. Etik Kurul raporunun sunulması,
7. Tüzük ve Yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması,
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2016 yılı Bağımsız Denetim Raporları,TİDE 2016 bütçe fiili ve Revize Tüzük Taslağını aşağıda bulabilirsiniz.

1. 2016 yılı TİDE İktisadi İşletme Bağımsız Denetim Raporu 
2. 2016 yılı TİDE Dernek Bağımsız Denetim Raporu
3. TİDE Aralık 2016 Bütçe Fiili 
4. Revize Tüzük Taslağı 
5. TİDE Medya Yönetmeliği
6. TİDE Farkındalık Ayı Ödül Yönetmeliği
7- TİDE Uluslararası Farkındalık Ayı Etkinlik ve Ödül Töreni Prosedürü
8- TİDE Sosyal Medya Politikası
9- TİDE 2016 Faaliyet Raporu

Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu