DUYURULAR

23.02.2011

Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen Kamu İç Denetim Konferansı 11 Mart 2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Konferansın ana teması "Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik" olarak belirlendi. Konferansın oturumları arasında "Kamuda İç Denetimin Fonksiyonel Bağımsızlığı ve Denetim Komiteleri" ile "İç Denetimde Kalitenin Güvence Altına Alınması" konulu paneller yer alıyor. Türkiye İç Denetim Enstitüsü, söz konusu konferansı KİDDER (Kamu İç Denetçileri Derneği) işbirliği ile gerçekleştirecek. Konferansa, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve iç denetçileri katılacak olup, kamu ve özel sektörden konuşmacılar tecrübelerini paylaşmak, ulusal ve uluslararası meslek liderleri görüşlerini aktarmak üzere yer alacaklar.

Konferans programına ulaşmak için tıklayınız