DUYURULAR

03.07.2017

CRMA
Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası

CRMA: Denetim Komitesi ve İcra Liderleri için Risk Yönetimi Konusunda Anahtar Danışman Olmak
İş analizleri ve paydaşlarla yapılan anketler, iç denetimin tam potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir unsurun iç denetçinin denetim komiteleri ve icra liderleri için risk yönetimi hakkında danışmanlık ve güvence verebilme yeteneğinde bulunabileceğine işaret etmiştir. Giderek daha önemli olan bu alanda hesap verebilirlik ve profesyonelliğe duyulan ihtiyacın artması karşısında, IIA, denetçilerin bu alandaki yetkinliklerini göstermelerini sağlayacak olan Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikasını (CRMA) geliştirdi.

CRMA, KARİYER BAŞARISINA ULAŞMANIZI SAĞLAYAN BİR ANAHTAR OLABİLİR Mİ?
CRMA; bir kuruma risk güvencesi, kurumsal yönetim süreçleri, kalite güvencesi veya kontrol öz değerlendirme (CSA) sağlamaktan sorumlu olan ve bu konuda deneyimli iç denetçiler ve risk yönetim profesyonelleri için tasarlanmıştır. Bu sertifika, kurumsal yönetim ve kurumsal risk yönetimini oluşturan dinamik bileşenleri değerlendirme ve bu konularda danışmanlık ve güvence sağlayabilme ile ilgili bireysel beceriyi gösterir.

SINAV KAPSAMINDAKİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR
2013 yılı ortalarında IIA’nın bilgisayar-tabanlı test programı kapsamına resmi olarak dâhil edilen CRMA, aşağıda sayılanlar da dâhil olmak üzere, çekirdek risk bileşenlerine odaklanmaktadır:
· Risk yönetimine ilişkin olarak kurumsal yönetim
· Risk yönetimi süreçlerinin prensipleri
· İç denetçinin güvence rolü
· İç denetçinin danışmanlık rolü

Adaylar, bu sertifikayı alabilmek gayesiyle hem CIA Sınavının 1. Bölümü hem de CRMA için yapılan sınavlarda başarılı olmak zorundadırlar.

CRMA SINAVINDA BAŞARILI OLMANIN ANAHTARI
İlgili alanda yeterli olduğunu kanıtlayan bu belgeyi almaya çalışan CRMA adaylarını desteklemek için, IIA, bir kaynaklar yelpazesi sunmaktadır. IIA’nın sertifikasyon portföyüne yapılan en güncel eklemelere hazırlanmak için, www.tide.org.tr sitesini ziyaret ediniz.

Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü