DUYURULAR

31.07.2017

Değerli Sertifika Adayları,
 
IIA, sınav kayıt süre sonunun hesaplanmasında değişiklik yapmıştır. 
Adaylar, daha önce sertifikasyon süreçlerinin sona erme tarihleri ne olursa olsun, sınav kayıtları için 180 günlük otorizasyon alabilmekteydi. Yeni bir düzenleme ile CCMS de bu uygulama değiştirilmiştir.  
Otorizasyonun onaylandığı tarihten 180 gün sonrası ile adayın sertifikasyon sürecinin sona erme tarihlerinden hangisi daha önce ise o tarih, sınav otorizasyonunun sona erme tarihi, olarak dikkate alınacaktır.
 
Örneğin, bir aday 1 Nisan'da sınav kaydı yaptıysa  ve sertifikasyon süreci de 30 Temmuz ‘da sona eriyorsa  (120 gün sonra), bu kayıt için sınava giriş hakkı toplam 120 gün olacaktır, yani sınava giriş için geçerli son tarih 27 Eylül (1 Nisan’dan 180 gün sonrası) ile 30 Temmuz arasından daha önce gelen 30 Temmuz tarihi sınava girme için geçerli olan son tarih olarak dikkate alınacaktır.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü