DUYURULAR

28.11.2011

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin 14 Aralık 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır.Toplantı 21 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 19:00’ da Point Hotel Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Gündem:

·         Açılış ve saygı duruşu,
·         Başkanlık divanının oluşumu,
·         TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
·         2012 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
·         Tüzük değişikliği  ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,
·         Dilek ve Temenniler,
·         Kapanış

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. Maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

2012 Bütçe
TİDE AİK Yönetmeliği
Tüzük Değişikliği

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı
Özlem Aykaç İğdelipınar, CIA, CCSA