DUYURULAR

18.12.2017

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ YÜKSEK DİVAN KURULU İLK TOPLANTISI YAPILDI…

Tüzüğümüzün 27 – 30. Madde hükümleri gereği oluşumu, amaç, görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yüksek Divan Kurulu 14 Aralık 2017 tarihinde The POINT Otel Barbaros’da ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Enstitümüzün kuruluşu için ilk adımın atıldığı tarihin yıldönümünde gerçekleştirilen Yüksek Danışma Kurulumuzun ilk toplantısında Yüksek Divan Kurulu Başkanı, Başkanlık Divanı seçimleri ve görev dağılımı yapılmıştır.
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Ali Kamil Uzun, Başkan Vekilliği’ne Meral Safsoy, Genel Sekreterliği’ne Bülent Yurdalan, Yazman üyeliklerine ise Halil İbrahim Ayaşlı ve Selma Odabaşı seçilmişlerdir.
Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak, Kurulun TİDE’nin kurumsal sürdürülebilirliğinin güvencesi için önemli rol ve sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, Kurul üyelerine görevlerinde başarılar dilemiş, üyelik beratlarını takdim etmiştir.
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen Kurucu ve Onursal Başkanımız Ali Kamil Uzun ise, Yüksek Divan Kurulunun; TİDE’nin kurucu irade, kurumsal bellek ve kurumsal yönetim birikimini temsil eden üyeleri ile akil insanlar platformu olarak meslek ailemizin geleceği için üstlendiği rol ve sorumlulukları ile katma değerli hizmetler sunacağına olan inancını belirterek, Kurul üyelerine çalışmalarında başarılar dilemiştir.
Toplantı gündem konularını görüşülmesi ile sona ermiştir.
 
 
Enstitümüz Yüksek Divan Kurulu; Ali Kamil UZUN, Meral Safsoy, Bülent Yurdalan, Halil İbrahim Ayaşlı, Özlem İğdelipınar, Filiz Yücesoy, Selma Odabaşı, Gürdoğan Yurtsever ve Şenol Toygar’dan oluşmaktadır.
Faaliyete geçen Yüksek Divan Kurulumuza çalışmalarında başarılar diliyor, Enstitümüz ve meslek ailemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.