DUYURULAR

18.12.2017

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu - 25 ARALIK 2017

 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin  15 Aralık 2017 tarihli  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır.  Toplantı 25 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 19:00’ da  Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
Gündem:
1) Açılış ve saygı duruşu
 
2) Başkanlık divanının oluşumu
 
3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
 
4) 2018 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
 
5) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
 
6) Dilek ve temenniler,
 
7) Kapanış
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16.  maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.
 
2018 bütçesi için tıklayınız.
 
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu