DUYURULAR

02.03.2011

Sayın Üyemiz, 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği  16, Olağan Genel Kurul toplantısı  18 Mart 2011 Cuma günü saat 10.00’da TİDE ofis merkezi, Emekli Subayevleri Müşir Derviş İbrahim Sokak 1. Blok No:6 D:16  Esentepe İstanbul adresinde yapılacak olup, toplantı yeterli sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın   26 Mart   2011 Cumartesi günü  saat 10.00’da Point Hotel, Yıldız Posta Caddesi No: 29  Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılacaktır...

Gündem:

  • Açılış ve saygı duruşu,
  • Başkanlık divanının oluşumu,
  • TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir/Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporlarının Sunulması
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun ibrası,
  • Tüzük  ve yönetmelik değişikliklerinin  görüşülmesi ve onaylanması,
  • Dilek ve temenniler.
  • Kapanış.

Türkiye İç  Denetim Enstitüsü Tüzüğünün 17. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Başkanı
Özlem Aykaç İğdelipınar, CIA, CCSA

Tüzük Değişikliği