DUYURULAR

28.03.2018

IIA Tüzüğü'nde Yapılması Önerilen Değişiklikler Hakkında Oylama

Değerli Üyemiz,

170’den fazla ülkede ve bölgede 190.000’den fazla üyeyi temsil eden bir global organizasyon olan Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (IIA), etkin ve verimli yönetişim uygulamalarını sürdürmesi kritik öneme sahiptir.

Ocak 2016’da, o zamanki Global Başkanımız Larry Harrington, IIA’nın mevcut yönetişim yapısını değerlendirme ve gereken iyileştirmeleri ve geliştirmeleri tavsiye etme göreviyle bir global çalışma grubu görevlendirmişti. 2016 yılı boyunca, bu grup, Global Yönetim Kurulu üyeleriyle ve ulusal Enstitü liderleriyle yaptığı toplantılar ve anketler aracılığıyla bu inisiyatif hakkında girdiler topladı. Ardından, IIA’nın global yönetişim yapısında yapılması teklif edilen değişiklikler Eylül / Ekim 2017’de bir çevrimiçi anket yoluyla tüm dünyadaki üyelere bildirildi ve ankete katılanlar tarafından büyük oranda desteklendi.

Desteklenen bu yeni yönetişim yapısını yansıtan revize edilmiş Tüzük, Aralık 2017’de Global Yönetim Kurulu tarafından onaylandı ve artık nihai oylamaya hazır durumdadır. Onaylanması halinde, bu Tüzük değişikliği Temmuz 2019’da Global Yönetim Kurulu’nun seçilmesiyle yürürlüğe girecek ve geçerli olacaktır.

IIA’nın Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de 9 Mayıs günü yapacağı 2018 Yıllık İş Toplantısı sırasında bu Tüzük değişiklikleri hakkında global üye oylaması yapılacaktır. Bu toplantıya katılma imkânınız olmasa bile, en geç 30 Nisan 2018 günü saat 11:59’a (p.m. EDT) kadar imzalı Vekâletnamenizi göndererek bu değişiklikler hakkında oy kullanabilirsiniz.

IIA’nın bir üyesi olarak sizin teklif edilen Tüzük hakkında vereceğiniz oy son derece önemlidir. Lütfen bu Tüzük değişikliklerini inceleyiniz ve aşağıdaki linklere ulaşarak üye vekâletinizi gönderiniz.

TEKLİF EDİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNE ERİŞİM

ÜYE VEKÂLETNAMESİNE ERİŞİM

Bu talebimize ilginiz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

 

J. Michael Peppers, CIA, QIAL, CRMA

2017-18 IIA Yönetim Kurulu Başkanı

Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA

Başkan ve CEO