DUYURULAR

30.04.2018

XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

XXXVII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 18-22 Nisan 2018 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "Yüksek Öğretim Alanında Küresel Gelişmeler ve Muhasebe Eğitimine Etkileri" teması ile Antalya’da gerçekleştirilmiştir. TİDE, Sempozyum’da iki oturumda yer almıştır.

TİDE Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Nuran Cömert ve TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun “İç Denetim Mesleğinin Artan Önemi ve İç Denetim Eğitiminde Kalite - IAEP Programının İşleyişi” ve TİDE Yönetim Kurulu üyesi Tolga Usluer “Uluslararası Kalite Ölçütleri Bağlamında Türkiye'de İç Denetçilerin Akademik ve Mesleki Yetkinlik Düzeyi Üzerine Bir Araştırma” başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.