DUYURULAR

05.06.2018

Uygulama Önerisi 2050, 2060 ve 2110 Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir

Değerli Üyelerimiz,
 
Uygulama Önerisi 2050 :  Eşgüdüm (Koordinasyon) ve İtimat, Uygulama Önerisi 2060 :  Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar ve Uygulama Önerisi 2110 :  Yönetişim/Kurumsal Yönetim, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Dokümanlara web sitemizde yer alan  https://www.tide.org.tr/page/340/Uygulama-Rehberleri  bağlantısından ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü