DUYURULAR

11.07.2018

Uygulama Önerisi 2400, 2410, 2420, 2421, 2430, 2431, 2440, 2450 Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir

Değerli Üyelerimiz, 
 
Uygulama Önerisi 2400: Sonuçların Raporlanması, Uygulama Önerisi 2410 :  Raporlama Kıstasları, Uygulama Önerisi 2420 :  Raporlamaların Kalitesi, Uygulama Önerisi 2421 :  Hata ve Eksiklikler, Uygulama Önerisi 2430 :   “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması, Uygulama Önerisi 2431 :  Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması, Uygulama Önerisi 2440 :  Sonuçların Dağıtımı ve Uygulama Önerisi 2450 :  Genel Görüşler, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. 
 
Dokümanlara web sitemizde yer alan  https://www.tide.org.tr/page/340/Uygulama-Rehberleri  bağlantısından ulaşabilirsiniz. 
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü