DUYURULAR

19.09.2018

TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Ali Kamil Uzun'un 23. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

 

 
Değerli Meslektaşlarım,
 
Bugün, meslek örgütümüz olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün 23. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asra yakın bir zaman diliminin verdiği ilham ve başarılar bizi yarınlar için motive ediyor.
 
Küresel gelişmelere bakıldığında mesleğimiz ve Enstitümüz için önemli fırsatların eşiğindeyiz.
 
Dünya yeni teknolojilerin, dijitalleşmenin ve yapay zekanın iş dünyasını çarpıcı biçimde değiştirdiği dördüncü endüstri devrimini yaşıyor.
 
Kurumlar teknoloji ve inovasyon odaklı, yıkıcı değişimin yaşandığı bir geleceğe doğru ilerlerken, yeni stratejik, itibar, operasyonel, finansal, düzenleyici ve siber risklerle karşı karşıya kalıyor.
 
Tüm bu gelişmeler, iç denetimin güvence ve danışmanlık işlevinin etkililiği için yeni bir vizyon geliştirmesini zorunlu kılıyor.
 
Küresel olarak mesleğimiz değişim ve dönüşümün şafağında, geleceğe ortak olmak için yarınlara hazırlanıyor.
 
Dünya dördüncü endüstri devrimini yaşarken iç denetimin de paydaşların yeni beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil bir yaklaşımla kendini yeniden yaratması, geleceğini tasarlaması, diğer bir ifadeyle bir işletim sistemi ya da uygulaması gibi kendini güncellemesi, yeni özellikleri ve işlevleriyle sürdürülebilir olması, kabul görmesi gerekiyor.
 
Mesleğimizin geleceği: İç Denetim 3.0
 
Çağımızın dili olan kodlama jargonuyla ifade edersek, mesleğimizin geleceği İÇ DENETİM 3.0’dan geçiyor.
 
Mesleğimizin küresel geçmişine bakıldığında; modern iç denetimin doğuşu olarak kabul gören 1941 yılında (IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün kuruluşu İÇ DENETİM 1.0 olarak, 2002 yılında Sarbanes Oxley düzenlemeleri, muhasebe ve denetim alanındaki etkileri ise İÇ DENETİM 2.0 olarak tanımlanıyor.  Bu arada COSO İç Kontrol Çerçevesi, BT iç denetimi ve veri analitiği üzerine yaşanan gelişmeler, küresel mali krizin ardından mesleğin gelişimi ve geleceğe taşınmasına yardımcı oldu.
 
İç denetimin ülkemizdeki geçmişine göre; 1995 yılında Enstitümüzün kuruluşunu mesleğimizin ulusal gelişiminde İÇ DENETİM 1.0 olarak değerlendirebiliriz. Küresel mesleki örgütlenme ve gelişmeler karşısında 54 yıl, yarım asrı aşkın bir gecikme söz konusu.
 
Enstitümüzün kuruluşu ile birlikte 2000’li yıllarda yaşanan gelişme ve düzenlemelere bakıldığındaysa; Kurumsal Yönetim, SPK, BDDK düzenlemeleri, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ülkemizde iç denetimle ilgili önemli gelişmeler sağlandığını görüyoruz. Bankacılık alanında yaşanan kriz, Avrupa Birliği müzakere süreci finans, reel ve kamu sektöründe kurumsal yönetim ve denetim alanında gelişmelere rehberlik yaptı. Bu dönemi, ülkemizde iç denetim mesleğinin ulusal gelişiminde İÇ DENETİM 2.0 olarak tanımlayabiliriz. Tıpkı dünyada küresel olarak yaşandığı gibi. İÇ DENETİM 1.0’da yaşadığımız gecikme, Enstitümüzün kuruluşu ile birlikte İÇ DENETİM 2.0’da yaşanmıyor.
 
Bugün, geleceğe baktığımızda, analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan stratejik bir iş ortağına dönüşüm süreci olarak tanımlayabileceğimiz İÇ DENETİM 3.0 eşiğindeyiz.
 
Bu yeni dönem kendini sürekli yenileyen meslek insanlarına ihtiyaç duyuyor 
 
Bu yeni dönem, farklı beceri ve yeteneklere sahip meslek insanlarına ihtiyaç duyuyor. Kendini yenileyen, paydaşların yeni ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güvence sağlamanın yeni yaklaşımlarını sunabilen, robotik süreç otomasyonu ve yapay zeka uygulamalarının yarattığı riskleri anlayabilen meslek insanlarının kurumlarımızda daha çok yer alacağı öngörülüyor.
 
Yeni teknolojilerin, dijitalleşmenin ve yapay zekanın iş dünyasını çarpıcı biçimde değiştirdiği, yıkıcı inovasyonun yaşandığı bu dönemde, yeni risklere karşı üçlü savunma hattının birinci ve ikinci hatlarının geliştirilmesi, iç kontrollerin tasarımının gerçek zamanlı güvence hedeflerini desteklemesi bekleniyor.
 
Kontrol okuryazarlığı seferberliğini fırsata dönüştürmek
 
İÇ DENETİM 3.0 olarak adlandırılan bu yeni dönemi, bir fırsata dönüştürmek mümkün. Kurumsal hayatta topyekün başlatacağımız bir kontrol okuryazarlığı seferberliğiyle, mesleğimizin değişim ve dönüşüm sürecini geleceğe ortak olmak hedefiyle bir fırsata dönüştürülebileceği kanaatindeyim.
 
Kontrol okuryazarlığı, kurumsal hayatta her seviye çalışan ve yöneticiyle birlikte tüm pay ve menfaat sahiplerinin kurum içi kontroller konusunda farkındalığını ifade ediyor.
 
Analitik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama sağlayan iş dünyasında kontrol okuryazarlığının geliştirilmesinde, yaygınlaştırılmasında yönetim kurullarının liderliğine, iç denetçilerin rehberliğine ihtiyaç duyuluyor.
 
İÇ DENETİM 1.0’a 54 yıllık bir gecikme ile dahil olan meslek ailemiz Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile, İÇ DENETİM 2.0’ı eş zamanlı yaşadı. Mesleki değişim ve dönüşümün yaşanacağı yeni nesil yaklaşım İÇ DENETİM 3.0’a küresel meslek ailemizle birlikte giriyoruz.
 
Mesleğimizin küresel tarihinin ikinci elli yılı TİDE ile birlikte yazılıyor. TİDE, ülkemize değer katan, dünyaya örnek olan birikimleriyle mesleğimizin küresel geleceğine ortak oluyor.
 
Bugün 19 Eylül 2018…
 
Enstitümüzün kuruluşunun 23. yılında, geride bıraktığımız çeyrek asra yakın bir zaman diliminin verdiği ilham ve başarılar bizi geleceği inşa etme konusunda cesaretlendiriyor.
 
Meslek ailemizi ve tüm paydaşlarımızı kontrol okuryazarlığı konusunda kurumsal hayatta farkındalık yaratmak için seferberliğe davet ediyorum.
 
Enstitümüzün önderliğinde, şirketlerimizde yönetim kurullarının liderliğinde, iç denetçilerin rehberliğinde başlatılacak kontrol okuryazarlığı seferberliğiyle, şeffaf kurum ve güçlü toplum yaratmalı ülkemize değer katmalı ve dünyaya örnek olmalıyız.  
 
Küresel olarak yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, geleceğe ortak olmak için yarınlara hazır olmanın yolu, kontrol okuryazarlığından geçiyor.
 
Bu temennilerimle, Enstitümüzün 23. kuruluş yıldönümünü yeniden kutluyorum. Yeni yaşımız tüm meslek ailemize kutlu olsun!.
 
Bu vesileyle gönüllü ve öngörülü sivil girişimcilikleriyle TİDE’yi var eden kurucu üyelerimize, meslek ailemizin gönlünde daima yaşayacak olan vefat eden üstatlarımıza, meslektaşlarımıza, TİDE’nin kurumsal varlığının sürekliliğinde ve gelişiminde gönüllü ve özverili emekleriyle rol ve sorumluluk üstlenen meslek insanlarına, mesleğimizin geleceği genç meslektaşlarımıza, dünden bugüne uzanan, bayrağın başarıyla el değiştirdiği süreçte bizlerin yanında olan desteğini esirgemeyen eş ve çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum.
 
 
Ali Kamil UZUN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı
 
İstanbul, 19 Eylül 2018