DUYURULAR

27.12.2011

25 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen “Mesleki Gelişim Akademisi Yönetmeliği” çerçevesinde kurulan ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün eğitim faaliyetlerine kurumsal bir kimlik ve disiplin kazandırılması, eğitim faaliyetlerinin sürekliliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, eğitim ve eğitmen kalitesine ilişkin standartların oluşturulması, Enstitü’nün mesleki eğitim ve gelişim misyonunun güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim hizmet sürecinin objektif esaslar ile yönetilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir hizmet kanalı oluşturulması, iç denetim mesleğinin gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak, denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütülmesini sağlamak üzere yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek amacıyla faaliyetini başarıyla sürdüren “Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi)” 1 yaşında.

TİDE Akademi'nin 1. Yaşı, 17 Aralık 2011 tarihinde düzenlenen bir tören ile kutlandı.