DUYURULAR

03.10.2018

Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) 2018

Değerli Sertifika Sahipleri, 
 
IIA sertifika sahiplerinin, Ekim ayından itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar sahip oldukları IIA sertifikaları için CPE bildirimi yapmalarını rica ederiz. CCMS sisteminde Form Doldur adımında yer alan Continuing Professional Education (CPE/CPD) formunu doldurmanız ve CPE bildirimlerinize ilişkin kanıtlayıcı belgeleri muhafaza etmeniz gerekmektedir. IIA‘in yenilenen Sürekli Mesleki Eğitim (CPE) politikası uyarınca, sertifika sahiplerinin “Etik” konusundaki eğitimlere katılarak iki CPE saatini tamamlamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
 
CPE bildirim esasları için web sitemizde yer alan broşürümüzü https://tide.org.tr/page/143/Surekli-Mes-Gel inceleyebilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü