DUYURULAR

23.11.2018

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz,
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Aralık 2018 Cuma  günü saat 12:00’ de Yıldız Posta cad. Akın Sitesi 1. Blok No.6 Kat.5 D.10 Gayrettepe/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı  sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 24 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 19:00’ da  Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’ de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
Gündem:
 
1)Açılış ve saygı duruşu
2)Başkanlık divanının oluşumu
3)TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4)2019 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
5)Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması,
6)Dilek ve temenniler,
7)Kapanış
 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16.  maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.
 
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu