DUYURULAR

17.12.2018

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu - 24 ARALIK 2018

Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği’ nin  14 Aralık 2018 tarihli  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yeterli sayı sağlanamadığı için yapılamamıştır.  Toplantı 24 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 19:00’ da  Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
Gündem: 
 
1) Açılış ve saygı duruşu
2) Başkanlık divanının oluşumu
3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4) 2019 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
5) Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve oylanması
6) Dilek ve temenniler,
7) Kapanış
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16.  maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur. 
 
2019 bütçesi için tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu