DUYURULAR

17.12.2018

TİDE Akademik İlişkiler Komitesi XXXIV. Gözden Geçirme Toplantısı Koç Holding Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

TİDE Akademik İlişkiler Komitesi’nin XXXIV. TİDE AİK Gözden Geçirme Toplantısı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Koç Holding ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.

Toplantıya TİDE Yönetim Kurulu Üyeleri, Akademisyenler, Komite üyesi meslektaşlarımız, üniversitelerin denetim kulübü öğrencilerinden oluşan geniş bir katılım sağlanmıştır.

Başkanlığını Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ethem Yenigün’ün üstlendiği toplantı, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Murat Çağlar’ın açılış ve ev sahibi kurum Koç Holding adına yaptığı açılış konuşması ile başlamıştır.

Açılış konuşmalarını takiben Akademik İlişkiler XXXIV. Gözden Geçirme toplantısına yaptıkları katkılardan dolayı Koç Holding’e teşekkür plaketi takdim edilmiştir. Plaket, TİDE adına Sayın Prof. Dr. Melih Erdoğan tarafından Koç Holding Denetim Grubu Koordinatörü ve TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Murat Çağlar’a verilmiştir.

Toplantının birinci bölümü gündem konuları; Gündem değerlendirilmesi, TİDE AİK XXXIII. Gözden Geçirme toplantı tutanağının gözden geçirilmesi ve alınan aksiyonlar, Gelecek Zirvesi 2019 programı hakkında bilgilendirme ve TİDE ACADEMIA Research – Süreli Akademik yayın projesi ile ilgili aksiyonların gözden geçirilmesi ile başlamıştır.

Toplantının ikinci bölümünde AİK 2019 yılı bütçe taslağı, AİK 2018 yılı faaliyet raporu taslağı, Akademik Forum 2020 hazırlıkları, Bahçeşehir, Marmara ve Galatasaray Üniversitelerinde gerçekleşen İç Denetim Seminerleri programları, Kurumsal Müzecilik çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Denetim Kulübü öğrencileri 2019 yılı faaliyet hedefleri hakkında bilgi vermiştir.

Toplantı, Sayın Ali Kamil Uzun tarafından genel bir değerlendirme yapılarak son bulmuştur.

TİDE Akademik İlişkiler Komitesi XXXIV. Gözden Geçirme Toplantısı’na sağlamış oldukları değerli katkılarından dolayı Koç Holding’e teşekkür ederiz.