DUYURULAR

12.02.2019

Uygunluk Neden Önemli başlıklı Pozisyon Raporu

Değerli Üyelerimiz,
 
"Uygunluk Neden Önemli" başlıklı Pozisyon Raporu, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Pozisyon Raporu, Enstitümüz web sitesinde yer alan https://www.tide.org.tr//page/338/Pozisyon-Raporlari bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu Rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü