DUYURULAR

20.04.2019

Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” Paneli

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğunun (IBEMS) 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da organize ettiği “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından düzenlenen “Farklı Paydaşların Gözünden Denetimin Katma Değeri” konulu panele TİDE’yi temsilen katılan TİDE Yönetim Kurulu üyesi Sn. Okan Gün, “Denet­imi­n Katma Değerine Yöneti­m Kurulu Üyeler­i ve Üst Yönet­im Açısından Farklı Bakışlar” konulu konuşmasında, öncelikle klasik katma değer yaklaşımları ve beklentilerinden bahsederek bu yaklaşımların pozitif yanları ile risklerine değinmiştir. Daha sonra Yönetim Kurulları, Denetim Komiteleri ve Üst Yönetim’lerin bakış açılarını ve ihtiyaçlarını ele alan Sn. Gün sunumuna regülasyona tabi sektörlerdeki katma değer sağlama fırsatları ile devam etmiştir. Son olarak geçmiş ve mevcut iş tecrübelerinde uyguladığı vaka çalışmaları yöntemini kongre katılımcıları ile paylaşan Sn. Gün sözlerini İç Denetim’in şirketlerde kontrol ortamını iyileştiren farklı davranışsal yaklaşımları ile tamamlamıştır.