DUYURULAR

22.05.2019

SUİİSTİMAL ve İÇ DENETİM

Değerli Üyelerimiz,
 
"SUİİSTİMAL VE İÇ DENETİM" başlıklı Pozisyon Raporu, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Pozisyon Raporu, Enstitümüz web sitesinde yer alan https://tide.org.tr//page/338/Pozisyon-Raporlari bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu Rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla, 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü