DUYURULAR

12.07.2019

TİDE ACADEMIA RESEARCH
Governance Risk Control And Audit,
DERGİMİZ İLK SAYISIYLA YAYIN HAYATINA BAŞLADI 

 
Bir işletmede kurumsal yönetim süreçlerinin etkili ve  verimli; kurumsal amaç ve hedeflerin uygun ve  iç kontrollerin riskleri azaltmada yeterli olduğu konusunda yönetime güvence sağlayan iç denetim, günümüzde  disiplinlerarası bir yaklaşımla iş kültürünü, iş sistemlerini ve süreçlerini derinlemesine anlamak durumunda olan profesyonellerce  gerçekleştirilebilen bir faaliyettir. Gelişen teknolojilerin değerlendirilmesi, fırsatların analiz edilmesi,  küresel konuların incelenmesi, risklerin, kontrollerin, etik değerlerin, kalitenin, ekonomiklik ve verimliliğin değerlendirilmesi, yerinde ve tam zamanında raporlamayla krizleri önleme ve sorunlara çareler bulma konularında yönetim kurullarına güvenilir danışmanlık görevi üstlenen iç denetçilerin, kendilerini sürekli geliştirecek akademik bir temele ve bu temeli sürekli güçlendirecek yeni bilgilere ve bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı  platformlara ihtiyaç vardır. 
 
Bu ihtiyaçtan hareketle   yazın dünyasında yerini alan dergimiz TİDE AcademIA Research; İç denetimle  ilişkili konularda çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, profesyonellerin ve  uygulayıcıların İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış özgün ve yeni  makalelerini - inceleme yazıları, analitik yöntemler ve simülasyon modelleri, örnek olay incelemeleri, ampirik araştırmalar, teknik notlar ve kitap incelemeleri vb dahil- yayınlayacaktır.
 
Bugün ve gelecekteki, kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ile ilgili konularda teori ve uygulamayı geliştirmeye katkı sağlayacak özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlamak ve böylece uygulamacı ve araştırmacılar arasında iletişimi artırmak amacıyla yola çıkan ve yılda iki kez yayınlanacak olan Dergimiz, öyle inanıyoruz ki, özgür, tarafsız ve nitelikli düşünce anlayışıyla iç denetim ve iç denetimle  ilgili konularda uluslararası düzeyde, hakem incelemesinden geçmiş akademik çalışmaların buluştuğu itibarlı bir adres olacaktır. 
 
TİDE AcademIA Research Dergisi’nin ilk sayısında aşağıdaki makaleler yer alıyor:
  1. A Comparative Study of Machine Learning Algorithms As an Audit Tool in Financial Failure Prediction, Şafak Ağdeniz, Birol Yıldız
  2. Bankalarda İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Eşgüdümü: Şube Denetim Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme, Mustafa Tevfik Kartal, Neşe Çoban Çelikdemir
  3. Yaratıcı Muhasebe mi? Aldatıcı Muhasebe mi? , Nermin Çıtak
  4. Bağımsız Denetimde Hile Müzakeresi ve İç Kontrole İlişkin Tespitler, Salih Kayıkçıoğlu
  5. Entegre Düşünmek Nedir? Emine Serap Kurt
Online erişim: 
 
 
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü