DUYURULAR

21.11.2019

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 12:00' de Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. No:29 D:30-31 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 19:00' da Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe /İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel' de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

1) Açılış ve saygı duruşu

2) Başkanlık divanının oluşumu

3) TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,

4) 2020 bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

5) Dilek ve temenniler,

6) Kapanış

 

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu