DUYURULAR

25.11.2019

İç Denetimin Yönetim Organı ve İcra Komitelerindeki Rolü

Değerli Üyelerimiz, 
 
"İç Denetimin Yönetim Organı ve İcra Komitelerindeki Rolü" başlıklı Pozisyon Raporu, Enstitümüz tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Pozisyon Raporu, Enstitümüz web sitesinde yer alan https://tide.org.tr//page/338/Pozisyon-Raporlari bağlantısında yayınlanmış olup söz konusu Rehberlere hem Türkçe hem İngilizce olarak IIA web sitesinde yer alan https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Position-Papers.aspx bağlantısından da ulaşabilirsiniz.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü