DUYURULAR

17.12.2019

İç Denetçinin İş Yaşamında Beden Dili ve Sözsüz İletişimin Nitel Yöntemlerle Araştırılması

Değerli Üyelerimiz; 
 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı tarafından yürütülen aşağıda linki verilmiş olan bilimsel araştırmada;  ‘’İç Denetçinin İş Yaşamında Beden Dili ve Sözsüz İletişimin Nitel Yöntemlerle Araştırılması’’ amaçlanmaktadır. Bu çalışma bilimsel bir dergide makale olarak yayınlanacaktır. Araştırmanın verileri sadece akademik amaçla kullanılacaktır. Şahıs ve şirket bilgileri gizli tutulacaktır.
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak desteklediğimiz bu bilimsel araştırmaya katılarak destek verebilirsiniz.
 
Anket kapsamında edinilen bilgiler doğrudan tez sahibi tarafından toplanacak olup, Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak bu bilgileriniz edinilmeyecek ve saklanmayacaktır.
 
 
Değerli katkılarınız için teşekkür ederiz.  
 
Saygılarımızla, 
TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ