DUYURULAR

30.12.2019

TİDE Kurumsal Yönetim Notu Açıklandı

TİDE, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu olarak 9,30 almıştır. Kobirate tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum derecelendirme raporu 26.12.2019-26.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.
 
Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve daha sonra revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,30’luk derecelendirme notu ile TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı belirlenmiştir. Derneğin bölümler bazında aldığı notlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Pay Sahipleri 100,00
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 87,50
Menfaat Sahipleri 91,84
Yönetim Kurulu 92,43
 
 
 
 
 
 
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.