DUYURULAR

06.04.2020

Küresel Bakış Açıları ve Anlayışlar 16. Sayı : Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Kurumlar Üzerindeki Etkilerinin Anlaşılması

IIA, üyelerimiz ve diğer paydaşlarımız için değer yaratacak "Global Perspectives and Insights" isimli yayını ile 16. sayısında, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın Kurumlar Üzerindeki Etkilerinin Anlaşılması" konusunu ele almıştır.
 
Türkçe yayına Enstitümüz ve IIA web sayfalarından ulaşabilirsiniz.