DUYURULAR

13.03.2011

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan "Bakanlık yöneticilerine yönelik düzenli bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi" eylemi kapsamında; 10 Mart 2011 Perşembe günü Maliye Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özlem AYKAÇ’ın konuşmacı olarak katıldığı "İç Kontrolde Risk Yönetimi ve Harcama Birimlerinin Sorumluluğu" konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Maliye Bakanlığı birim yöneticileri ve personeli katıldı.