DUYURULAR

06.05.2021

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yurdalan’ın Farkındalık Ayı Mesajı

Saygıdeğer Meslek Ailemiz, 

İçinde bulunduğumuz Mayıs ayı tüm Dünya’da olduğu gibi bizde de İç Denetçilerin farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Bu yıl 11’ inci farkındalık ayı ödül törenimizi maalesef pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi çevrim içi düzenleyeceğiz. Bu yıl da seçici jürimizin belirleyeceği mesleğe katkısı olan birey ve kurumlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz.

Genç kuşak, gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Onları meslek adına bilinçlendirmek, meslek tercihlerinde onlara yön vermek, ışık tutmak sadece onlara değil ülkemizin her alanda hizmet veren, üreten, ekonomik değer yaratan, sosyal katkı sağlayan tüm kurumlarının geleceği. Meslek örgütü olarak gençlerimize daha fazla zaman ayırarak, onları dinleyerek, onların beklentilerini anlayarak deneyimlerimizi onlarla paylaşacağız. Globaldeki mesleki gelişmeleri, yenilikleri onlara aktarıyor olacağız. Bu noktada üniversitelerimizle iş birliklerimiz artarak devam edecek ve özellikle dijital dönüşüme birlikte adapte olacağız. 

Gençlerimiz odağımızda olduğu kadar ekonomik faaliyet içindeki tüm işletmeler, kurumlar da keza aynı derecede odağımızda. Gençlerimizle, işletmelerimizi aynı platformda buluşturmak hem onların kariyer beklentilerinin karşılanması aynı zamanda işletmelerin de denetim fonksiyonlarının güçlendirilmesi adına önem arz etmektedir. Mesleğin referans merkezi olmayı 25 yıldır sürdürüyoruz; ikinci 25 yılımızda da aynı kurucu misyon ve felsefe ile gelişerek, büyüyerek, meslek mensuplarımıza, kurumlarımıza, ülkemize değer yaratmaya, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan, üstelik bunu bugün girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinden önce yasalaştıran bizler, meslekte uzun yıllar erkek egemen bir tercih kullandık. Kas gücü gerektiren birçok üretim faaliyeti içinde yer alan kadınlarımızın mesleğimizde de yıllar içinde sayılarının artarak yer alması bizler için umut verici, meslek için pozitif bir gelişmedir. Kurucularımız arasında kadın meslektaşlarımız, başkanlarımız arasında yine kadın meslektaşımızın olması TİDE’nin bu anlamda konuya verdiği önemi ortaya koymaktadır. Kurumlarımızda bu yaklaşımın sergilenmesi mesleğimizi diğer meslekler arasında öne çıkarmaktadır.

TİDE bir meslek örgütü olarak sadece mesleğin referans merkezi değil aynı zamanda toplumsal duyarlılığı olan bir oluşumdur. İklim değişikliğinin, gelecekte yaşanma tehlikesi yüksek kuraklığın, insan yaşamını tehdit edeceği, koşulların giderek zorlaşacağı aşikardır. En temel ihtiyacımız su, geleceğin petrolü yerine geçecek, petrol savaşları yerini su savaşlarına bırakacaktır. Diğer taraftan nefes almamızı sağlayan doğal yeşil örtümüze de sahip çıkmalı, gelecek kuşakların da kullanım hakkı olduğunu unutmamalıyız. Bu çerçevede 10 bin ağaçtan oluşan 25’ inci yıl ormanımızın kurulmasında emeği geçen bir önceki Başkanımız Sn.İbrahim Murat Çağlar’a ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. 

Mesleğimizi dünden daha farklı, çağın, konjonktürün, her şeyden önemlisi ne zaman nasıl sona ereceği bilinmeyen ancak neleri, nasıl etkileyeceğinin farkında olarak, değişime ayak uydurarak ve teknolojiye adapte olarak sürdürmek zorundayız. 

Ve son olarak, TİDE’yi uluslararası platformlarda bugüne kadar başarı ile temsil ettik. Gerek IIA gerekse Avrupa örgütü ECIIA nezdinde tanınırlığın ötesine geçtik. Ülkemizi global mesleki komitelerde yer alarak temsil ediyoruz. Dün olduğu gibi yarın da marka değerimizi artıracak global iş birliklerimize devam edeceğiz.

 

Tüm meslek ailemizin, paydaşlarımızın farkındalık ayı kutlu olsun, farkında olun ve fark yaratın... 

Saygılarımla,

 

Bülent YURDALAN

Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Yönetim Kurulu Başkanı

 

İSTANBUL, Mayıs 2021