DUYURULAR

06.07.2021

CIA Sertifikası Sahipleri 31 Aralık 2021’e Kadar CRMA Programına Başvuru Ücretini Ödemeden, Sadece Sınav Ücretini Ödeyerek Başvuru Yapabilirler

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA), iç denetim uygulayıcılarına risk yönetimi güvencesi yetenekleri kazanma, bunları güçlendirme ve sergileme fırsatları temin etmeye odaklanmıştır. Bunu sağlamak için, Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası® (CRMA®) sınavında aşağıdaki önemli konuları da içeren değişiklikler yapmıştır;
 
  • Bütün soruların uzmanlık seviyesine getirilmesi.
  • Çok daha çeşitli soru formatı dahil edilmesi.
  • Oturum süresinin uzatılması.
Ek olarak, CRMA programının geneline, ön şartların genişletilmesi (artık aktif bir Sertifikalı İç Denetçi® (CIA®) olmak gerekmektedir) ve gereken iş deneyiminin uzatılması da dâhil olmak üzere değişiklikler getirilmektedir.
 
Bu değişikliklerin bir bütün olarak etkisi, uygulayıcılara ileri risk yönetimi güvencesi becerilerini kullanmalarına olanak sağlayacaktır. 
 
İç denetçiler için tek risk yönetimi güvencesi sertifikası olan CRMA iç denetimin tüm potansiyelini ortaya çıkaracak temel unsurlara odaklanmakta ve kişinin denetim komiteleri ve üst yönetime risk yönetimi konusunda tavsiye ve güvence sağlama kapasitesini göstermektedir. 
 
Hemen yeni programa başvuru yapıp sınav kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sınavlar Ekim ayında başlayacaktır.
 
CRMA programıyla ilgili daha fazla bilgi ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz başvuru hakkından faydalanmak için tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü