DUYURULAR

22.07.2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama sürecine katkı sağlama amacıyla, kanunun iç denetime ilişkin düzenlemeleri ve etkilerini değerlendirmek üzere Enstitümüz Mesleki Düzenlemeler Komitesi tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetime İlişkin Düzenlemeler Hakkında Görüş ve Öneriler” raporumuzu takdim etmek üzere 20 Temmuz 2012 Cuma günü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın İsmail Yücel ziyaret edilerek, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak gerçekleştirdiğimiz ziyarete mesleki düzenlemelerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz TİDE Başkan Yardımcısı M. Kemal Tapkan, Mesleki Düzenlemeler Komitemiz üyeleri; Ramazan Macan, Cihan Özsönmez ve Ali Kamil Uzun katılmışlardır. Ziyaret sırasında, Enstitümüzün faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, hazırlanan raporumuz görüşülmüş ve  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın İsmail Yücel’e plaket takdim edilmiştir.

İç Ticaret Genel Müdürü Sayın İsmail Yücel, Enstitümüz faaliyetleri ve yeni TTK ile ilgili çalışmalarımız hakkında memnuniyetini ifade ederek, yeni kanun ile iş hayatımız ve şirketlerimiz için kurumsal yönetimin önemi ve iç denetimin işlevinin önem kazandığını, mesleki uzmanlığımız ile ilgili düzenleme ve uygulama sürecine katkı sunmamız ve işbirliği için beklentilerini paylaşmıştır.