DUYURULAR

26.07.2012

Değerli Üyelerimiz; 
  
İş hayatımızın ve şirketlerimizin kurumsal yönetim kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından değer yaratacağına inandığımız yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama sürecine katkı sağlama amacıyla, kanunun iç denetime ilişkin düzenlemeleri ve etkilerini değerlendirmek üzere Enstitümüz tarafından “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetime İlişkin Düzenlemeler Hakkında Görüş ve Öneriler” raporu düzenlenerek, konuya ilişkin görüş ve önerilerimizin ilgili mercilerle paylaşılması uygun görülmüştür. 
  
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama sürecine katkı sağlama amacıyla, kanunun iç denetime ilişkin düzenlemeleri ve etkilerini değerlendirmek üzere Enstitümüz Mesleki Düzenlemeler Komitesi tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetime İlişkin Düzenlemeler Hakkında Görüş ve Öneriler” raporumuz,  20 Temmuz 2012 Cuma günü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Sayın İsmail Yücel ziyaret edilerek, konuya ilişkin görüş ve önerilerimiz sunulmuştur. 
                                                                                    
Söz konusu hazırlanan raporumuzla; yeni Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenen kurumsal işleyiş ve organların iç denetim faaliyeti ile ilişkisinin tanımlandığı bölümlerin katkılarımızla zenginleştirilmesi, uluslararası mesleki standartlar çerçevesinde ihtiyaç görülen hususların ortaya konması ve genel olarak kurumsal yapılara etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
  
Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak; yeni kanunun ikincil düzenleme çalışmalarına ve uygulama sürecine hazırladığımız raporumuzla katkı sağlayacağımıza inanmaktayız. 
  
Uluslararası standartlarda iç denetim uygulaması, mesleğin uygulamacıları olan iç denetçilerin yetkinliği ve eğitimi konularında Enstitümüz; Bakanlık, düzenleyici kurumlar ve şirketlerimizin ihtiyaçlarına katkı sağlamak için işbirliğine hazırdır. 
  
Ülkemizde iç denetim mesleğinin uluslararası ve ulusal referans kaynağı olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü, yeni Türk Ticaret Kanunu için, tüm paydaşlarla iletişim içinde, işbirliği ve katılımcılığa açık yaklaşım ve mesleki uzmanlığımızla ilgili düzenleme ve uygulama sürecine katkı ve destek sunmaktan memnuniyet duyacaktır. 
  
Hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret genel Müdürlüğü’ne sunulan raporumuza aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
  
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetime İlişkin Düzenlemeler Hakkında Görüş ve Öneriler Raporu
  
Bilgilerinizi rica ederiz. 
  

Saygılarımızla, 
  
Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
Yönetim Kurulu