DUYURULAR

06.08.2012

2012 2013 IIA Yönetim Kurulu açıklanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Philip D. Tarling, CIA, CRMA, CMIIA , Başkan Yardımcılığına Paul J. Sobel, CIA, CRMA getirilmiştir.Haber  ile ilgili daha fazla detaya https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Announces-2012-2013-Global-Board-of-Directors.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.

Globalleşen iş dünyasında bilgi yönetiminde gizlilik ile karşılaşılan sorunlarla mücadeleyi kolaylaştırmak için IIA, "Auditing Privacy Risks" başlıklı Uygulama Rehberini yayınlamıştır.Haber ve Uygulama Rehberi  ile ilgili daha fazla detaya https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/Auditing-Privacy-Risks-Practice-Guide.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Özel Sektör ve Kamu Sektöründe, Bilgi Teknolojileri denetim ve danışmanlık görevlerini daha iyi yerine getirme amacıyla, IIA iç denetçiler için Bilgi Teknolojileri Yönetimi başlıklı 17. Global Teknoloji Denetim Rehberini (GTAG) yayınlamıştır.Haber ve GTAG  ile ilgili daha fazla detaya https://na.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/practice-guides/Pages/GTAG17.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri hizmetlerini tamamen ya da kısmen dış kaynaktan alan şirketler için, iç denetçinin ne kadar dahil olması gerektiğine daha kolay karar verilmesi için, IIA  "GTAG 7 – Information Technology Outsourcing Introduces Critical New Information Related to an Increasingly Popular Business Practice" başlıklı 7. Global Teknoloji Denetim Rehberinin 2.versiyonunu  (GTAG) yayınlamıştır.Haber ve GTAG  ile ilgili daha fazla detaya https://na.theiia.org/news/Pages/Second-Edition-of-GTAG-7-Information-Technology-Outsourcing-Released.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.