DUYURULAR

26.11.2021

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 12:00’de Mecidiyeköy Mah. Cemal Sahir Sk. No: 29 D:30-31 Şişli / İstanbul adresinde bulunan Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Merkezinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 19:00’ da Esentepe, Yıldız Posta Cad. No:29 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Point Barbaros Hotel’de aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.
 
Gündem:
1)    Açılış ve saygı duruşu,
2)    Başkanlık divanının oluşumu,
3)    TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
4)    2022 bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,
5)    Yönetim Kurulu’na 2022 yılı bütçesinin fasılalar arası aktarma yetkisi verilmesinin onaylanması,
6)    Türkiye İç Denetim Enstitüsü Ödül Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
7)    Dilek ve temenniler,
8)    Kapanış 
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Tüzüğünün 16. maddesi uyarınca tüm üyelerimize duyurulur.
 
2022 bütçesi için tıklayınız.
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Ödül Yönetmeliği için tıklayınız.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu