DUYURULAR

31.12.2021

2022 Yılı Aidatı Hakkında Bilgilendirme

 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Covid-19 pandemisiyle birlikte 2020 Mart ayından bu yana çalışmalarımızı aksatmayıp, dijital olanakları da kullanarak üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz tüm etkinliklerimizi çeşitlendirmeye çalıştık ve fayda sağlamaya devam ettik. Sahip olduğumuz bu zor koşullarda tüm kaynak ve olanaklarımızı kullanarak geliştirdiğimiz çalışmalarımız (online eğitimler, TİDE Akademi Paylaşım Toplantıları, TİDEx Söyleşileri, Uluslararası Akademik Forum 2020, Gelecek Zirvesi 2021, Farkındalık Ödül Töreni 2020 ve 2021, Uluslararası İç Denetim Kongresi 2020 ve 2021, vb.) büyük oranda üyelik aidatları ve üyelerimizin destekleri ile devam etmektedir.
 
2022 yılına ilişkin yıllık aidat tutarının belirlenmesinde iki ana faktör rol oynamaktadır. İlki, ülkemizin son dönemde yaşadığı döviz kurlarındaki yüksek artış nedeniyle TİDE tarafından IIA’e her üye için USD bazında yapılan ödeme tutarının etkilenmesidir. Bildiğiniz üzere TİDE üyeliği aynı zamanda IIA üyeliğini de kapsamakta ve her üye için IIA’e ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte kurlardaki artışın tedarikçi hizmetlerinin ürünlerine yansıması, kira, personel ücretlerindeki artış, özetle enflasyon etkisi giderlerimizi artırmaktadır. Üye aidat artışı sözü edilen giderlerdeki artışların sadece bir kısmını karşılamaktadır.
 
Değerli tüm destekleriniz için teşekkürlerimizi sunarız.
 
Saygılarımızla,
Türkiye İç Denetim Enstitüsü