DUYURULAR

03.01.2022

TİDE Kurumsal Yönetim Notu Açıklandı

TİDE, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu olarak 9,49 almıştır. Kobirate tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum derecelendirme raporu 29.12.2021-29.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir.
 
Değerlendirme, Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve daha sonra revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Derneğin bölümler bazında aldığı notlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Pay Sahipleri 100,00
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 91,67
Menfaat Sahipleri 95,92
Yönetim Kurulu 93,27

 

 

 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.