16. GENEL KURUL

16. OLAĞAN GENEL KURUL

Sayın Üyemiz,

Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği 16. Olağan Genel Kurul   toplantısı  26 Mart 2011 Cumartesi günü saat 10:00’ da Point Hotel  Yıldızposta cad. No.29 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmıştır.

Divan tutanağına buradan ulaşabilirsiniz.

GÜNDEM

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Başkanlık divanının oluşumu,
  3. TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları,
  4. Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporu, Gelir /Gider Durumu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporlarının Sunulması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
  6. Tüzük ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve onaylanması,
  7. Dilek ve Temenniler,
  8. Kapanış

TİDE 2010 Faaliyet Raporu
TİDE Etik Kurulu Yönetmeliği
TİDE Bütçe, Muhasebe, Gider Yönetmeliği
Dernek Bağımsız Denetim Raporu
Tüzük Değişen Maddeler Yeni - 26 Mart 2011
Tüzük Değişen Maddeler Eski - 26 Mart 2011