AKADEMİK FORUM 2016

Uluslararası Akademik Forum 2016

Uluslararası Akademik Forum 2016 Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile 6 Mayıs 2016 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecektir.

TİDE, iç denetim mesleğinin akademik gelişimine katkı ve destek sağlamak amacıyla üniversitelerimiz ile akademik ilişkilerin geliştirilmesine stratejik olarak önem ve öncelik vermektedir. Enstitü, iş dünyasının akademik dünya ile mesleki bağını güçlendirmek, karşılıklı işbirliğinin kapsamını ve yönünü tayin etmek amacıyla MÖDAV ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte “Akademik Forum 2016’yı düzenlemektedir.

MÖDAV, muhasebe öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek ve yeni muhasebe tekniklerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla 1995 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Muhasebe Bilim Dünyası isimli hakemli bir bilimsel dergi çıkaran MÖDAV, üniversitelerle birlikte, paneller, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar duzenleyerek muhasebe disiplinine hizmet etmektedir. MÖDAV ile ilgili detaylı bilgiye www.modav.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

1863 yılında kurulan Boğaziçi Üniversite’sinin misyonu; kurumsal değerlerini sahiplenen, yaratıcı ve eleştirel düşünen, özgür ve özgürlükçü, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yerele kök salmış-evrensele açık, bilimsel, sosyal ve kültürel formasyonu ve özgüveni ile üstleneceği mesleki ve sosyal sorumlulukları başarıyla yerine getirecek bireyler yetiştirmek; evrensel boyutta düşünce, bilim ve teknoloji üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır. Boğaziçi Üniversitesi bir diğer misyonu ise bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmaktır ve bu bağlamda Uluslararası Akademik Forum 2016’ya 6 Mayıs 2016 tarihinde ev sahipliği yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen www.boun.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

TİDE ve MÖDAV’ın işbirliği içinde, Boğaziçi Üniversite’sinin himaye ve gözetimi altında akademik teamüllere uygun olarak mesleki ve akademik inovasyon konularının ele alınacağı Akademik Forum 2016’ya tüm akademisyen ve uygulamacılar davetlidir.

 

Uluslararası Akademik Forum 2016 Bilim Kurulu için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2016 Organizsayon ve Düzenleme Komitesi için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2016 afiş için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2016 Sunum için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2016 Program için tıklayınız.

Uluslararası Akademik Forum 2016 Başvuru Formu için tıklayınız.