ORGANİZASYON VE DÜZENLEME KOMİTESİ

Organizsayon ve Düzenleme Komitesi

 

Ali Kamil Uzun, TIDE

 

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü  Öğretim Üyesi

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

 

Seda Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi

 

Ertan  Küçükyalçın,TIDE Genel Müdürü

 

Sena Safsoy Yığın,TIDE Denetim Kulüpleri Sorumlusu

 

Ozen Tuba Ozdemir, TIDE AIK Genel Sekreteri

 

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü Denetim Komitesi üyeleri

 

Ali Gürocak, İç kontrol Uzmanı ve Yüksek lisans öğrencisi