AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ

AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ

AMAÇ

İç Denetim anlayışının yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik İç Denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek eğitim programları düzenlemek amacıyla, danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumlarının yöneticileri ve iş/hükümet kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek.

YAPISI:

Komite, Enstitünün Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.

SORUMLULUKLAR

 1. İç Denetim ile ilgili kürsü ve akademisyenlerin envanterini çıkarmak, Üniversiteleri belirlenmek ve bu Üniversitelerle Enstitü arasında ilişkiyi kurup, desteklemek.
 2. Enstitü Üyelerinden Üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermelerini ya da derslere misafir konuşmacı olarak katılmalarını sağlamak,
 3. Enstitünün hedeflerini geliştirecek şekilde kabul edilmiş burslar geliştirmek ve sağlamak.
 4. Üniversite kütüphanelerine ‘İç Denetim’ dergisini bağışlamak, Internal Auditor’a üyelik bağışları yapısılması için destek bulmak.
 5. ‘İç Denetim’ derslerinin lisan ya da lisans üstü programlara eklenmesini sağlamak,.
 6. İş birliği fırsatlarını belirlemek üzere akademisyenleri bir araya getirmek,
 7. Lisans Üstü programlarda İç denetim ders konusu olarak yer alması, mezunlarla işbirliği yapmak,
 8. Üniversitelerin kariyer günlerine katılmak, ‘Road to Success’ gibi videolarla öğrencilere mesleğin tanıtılmasını sağlamak,
 9. Öğrencilere staj imkanlarının teşvik edilmesi
 10. Bölümün yıllık faaliyeti olarak öğrenci ve eğitimcilerin katılacağı gece düzenlemek.
 11. Sene sonunda kendisinden sonra geleceklere devretmek üzere yazışmaların ve dosyaların saklanması.
 12. Uluslararası Akademik Komiteye her yıl Nisan ayında AR raporu sunmak.