KONGRELER

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ülkemizde iç denetim mesleğine kattığı en önemli değerlerden birisi kuruluşundan iki yıl sonra başlattığı ve bugüne kadar başarıyla sürdürdüğü mesleki ulusal kongre geleneğidir. 1997 yılında ilk Türkiye İç Denetim Kongresi gerçekleştirilerek günümüze kadar her yıl kesintisiz olarak devam eden ulusal mesleki buluşma geleneği oluşturuldu.

  I.Türkiye İç Denetim Kongresi, Türkiye’de ilk defa Enstitünün organizasyonu ile 1-2 Mayıs 1994 tarihlerinde İstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirildi. Kongrenin ana teması “Değişimin Yönetiminde İç Denetim” olarak belirlenmişti. Kongrede;

  • 21. Yüzyıla Girerken İç Denetim Mesleği ve Meslek Sertifikası,
  • Yazılım Denetiminin Önemi,
  • Bilgi Teknolojisi ve İç Denetim,
  • Yönetim ve İç Denetimden Beklentiler,
  • İç Denetim Fonksiyonunun Kurum İçi Organizasyonu,
  • İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlakı,
  • İç Kontrol, İç Denetim ve Dış Denetim İlişkileri,
  • Faaliyet Denetiminin Yeni Boyutları

  Konularında oturumlar gerçekleşmiş, bildiriler sunulmuştur. Denetim mesleğine emek vermiş, çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacının katıldığı I.Türkiye İç Denetim Kongresi’nde denetim mesleğinin günümüzdeki durumu ve geleceği değerlendirildi.

  II. Türkiye İç Denetim Kongresi ise 21-22 Mayıs 1998 tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu kongreyle birlikte ülkemizde İç Denetim Kongreleri geleneği başlatıldı. “Değişimin Yönetiminde İç Denetim” ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, konuşmacı olarak üst düzey devlet yöneticileri, meslek kuruluşları temsilcileri ve yerli-yabancı iç denetim uzmanları katıldı. Kongrede, İç Denetim’de Hukuki Düzenlemeler, Yolsuzlukların Önlenmesinde İç Denetim Dünyada ve Türkiye’de İç Denetimin Değişimi ve Gelişimi, Sosyal Kalite ve İç Denetim, Sistem Güvenliği ve Bilgisayar Denetimi, Toplam Kalite ve İç Denetim, Değişimin Yönetiminde İç Denetim konularında oturumlar gerçekleştirilmiş, bildiriler sunulmuştur.

  Ankara’da yapılan bu kongre Enstitü’nün kamu kesiminde tanınması bakımında çok önemli bir işlev gördü.

  Kongre’nin üçüncüsü 3-4 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi. Kongre’nin ana teması “Kriz Yönetiminde İç Denetim” oldu. Konuşmacı ve konuk olarak üst düzey yöneticilerin, çeşitli meslek kuruluşu temsilcilerinin ve yerli yabancı iç denetim uzmanlarının katıldığı kongrede; Kriz Yönetiminde İç Denetim, Medya ve İç Denetim, Elektronik Doküman Yönetimi, İş Akışı ve İç Denetim, İç Denetim ve İletişim, Risk Denetimi, Elektronik Ticaret ve İç Denetim, Para Piyasalarındaki Gelişmeler ve İç Denetim, İç Denetimde Son Trendler konularında oturumlar gerçekleştirildi ve bildiriler sunuldu.

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ulusal mesleki kongrelerin temalarının son derece titizlikle belirlendiğini, bazın haftalar süren detaylı değerlendirmelerin yapıldığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere kongre temalarının gerçekten de yapıldığı dönemlerdeki iç denetim bulunduğu ve gittiği noktayı çok anlamlı şekilde ortaya koyan temalardır.

  Kongre

  Yıl

  Kongre Teması

  I

  1997

  Geleceğin Yönetiminde İç Denetim

  II

  1998

  Değişimin Yönetiminde İç Denetim

  III

  1999

  Kriz Yönetimi ve İç Denetim

  IV

  2000

  Risk Yönetimi ve İç Denetim

  V

  2001

  E-Risk&E-Denetim

  VI

  2002

  Kurumsal Yönetim ve İç Denetim

  VII

  2003

  Denetimin Değişen Dünyası

  VIII

  2004

  Risk, Denetim ve Kurumsal Yönetim (Avrupa Kongresi)

  IX

  2005

  Türkiye’de İç Denetim’in Yol Haritası

  X

  2006

  Geleceği Şekillendirmek

  XI

  2007

  Küresel Birikimlerle Ulusal Değerler Yaratmak

  XII

  2008

  Gelişen ve Geliştiren İç Denetim

  XIII

  2009

  Neo-Denetim

  XIV

  2010

  Sürdürülebilirlik

  Her yıl mesleğin gelişmesine yönelik değişimler ve önceliklerin dile getirildiği “Kongre Ana Temaları” ile vizyoner mesleki yaklaşımın sağlandığı görülüyor. Belirlenen bu temalar çerçevesinde kongre oturumları ve konuşmacılarının da aynı titizlikle belirlendiği, iç denetim gündemini belirlediği görülmektedir.

  Kongrelerde yapılan konuşmalar ve sunumların önemli özetleri büyük oranda İç Denetim Dergisi’nin çeşitli bölümlerinde yayımlanarak, kongreye katılım imkanı bulamayan meslektaşlarımızın da bu önemli bilgilere büyük oranda ulaşma imkanı sağlandı.

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün kısa sayılabilecek kurumsal tarihi sürecinde önemli sayılabilecek gelişmelerden birisi de hem 2000 yılında, hem de 2004 yılında Avrupa İç Denetim Konferansını ülkemizde iki defa gerçekleştirme başarısını gösterebilmesidir.

  Gerçekten de özellikle 2000 yılı Mayıs ayında Türkiye İç Denetim Kongresi ile birlikte İstanbul’da düzenlenen Avrupa İç Denetim Konferansı ile Türkiye’de ilk defa bir Avrupa Konferansı gerçekleşmiş oluyordu. Kuruluşunun üzerinden henüz 5 yıl geçmiş bir Enstitünün o günlerin şartlarında kısa sürede bu başarıyı göstermesi ülkemiz ve mesleğimiz adına son derece önemli bir gelişmeydi.

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün ev sahipliğinde 7-9 Ekim 2004 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ECIIA Avrupa İç Denetim Konferansı ve ECIIA Genel Kurul toplantılarına 28 Avrupa ülkesi ve A.B.D.’den iç denetim uzmanları, akademisyenler, IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü ve ECIIA - Avrupa Konfederasyonu Başkan ve yöneticileri ile üye ülkelerin enstitü başkanları katılarak iç denetim alanında yeni yaklaşım, kuram ve uygulamalar hakkında bilgi, görüş ve deneyimlerini paylaşmışlardır.

  Konferansta, “Risk, Denetim ve Kurumsal Yönetim” konularında gerçekleştirilen çeşitli oturumlar da; Kamu ve Özel Sektör kurum ve kuruluşlarında Modern İç Denetim ve Risk Yönetimi Uygulamaları, İç Denetim Standartlarında Yeni Düzenlemeler, Sarbanes-Oxley Uygulamaları, Risk Odaklı Denetim Planlaması, Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerinde İç Denetimin Rolü, Şirket Birleşme ve Satınalmalarında Denetim, Yolsuzlukların Denetimi, Bilgi Teknolojisi Denetimi konularında 4 ana, 20 paralel oturumda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden ve A.B.D’den katılan 25 konuşmacı bildirilerini sunmuştur.

  Türkiye iç Denetim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Avrupa iç Denetim Konferansı; konferans organizasyonu, katılım yaygınlığı, konu ve içerik kalitesiyle IIA-Inc, ECIIA ve üye ülkelerin büyük övgüsünü kazandı.

  İç Denetimin Avrupa Zirvesi sayılan konferans ve genel kurul toplantılarının İstanbul’da yapılması, denetçilerimize Avrupalı meslekdaşları, iş adamları ve yöneticilerimiz ile biraraya gelme, doğrudan iletişim kurma, bilgi, görüş ve deneyimleri paylaşım fırsatı sağlamıştır.

  Türkiye İç Denetim Kongreleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak, kongre programları, sunum ve fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.