BÜLTEN

    Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün basılı yayıncılık konusundaki ilk girişimi ve uygulaması “Bülten” uygulaması şeklinde oldu. Üyeler ile düzenli iletişimi sağlayabilmek amacıyla Ocak 1996’dan itibaren “İç Denetim Enstitüsü Haber Bülteni” hazırlanarak üyelere gönderilmeye başlandı. Nisan 1996’dan sonraki bültenlerde ise küçük bir isim değişikliği yapıldı ve bülten “İç Denetim Enstitüsü Haberleşme Bülteni” ismini alarak üyelere ulaştırıldı.

    1996 ve 1997 yıllarında tek sayfa yayımlanan “Haberleşme Bülteni”, Mart 1998’deki 27. sayısıyla birlikte görüntü olarak değişikliğe uğradı ve 28.sayıdan itibaren de 4 sayfaya çıkarılarak üç aylık olarak hazırlanmaya ve üyelere gönderilmeye başlanıldı. Fakat bu bültenler bilgisayarda hazırlanıp, fotokopi ile çoğaltılarak üyelere gönderiliyordu.

    1999 yılına kadar bu şekilde devam eden “Bülten” uygulaması bu yıldan sonra ilginç bir işbirliği yöntemiyle hazırlanmaya başladı. Bu bültenler artık fotokopi ile çoğaltılmıyor, matbaa da basılarak üyelere ulaştırılıyordu. O günlerin maddi imkansızlıkları nedeniyle daha önceden yayın hayatına başlamış olan ve aylık olarak yayımlanan “İktisat Ekonomik Bülten”in Ekim 1999’deki 32. sayısından itibaren yayımlanan sayılarında Türkiye İç Denetim Enstitüsü olarak bazı sayfalarında yer almaya başlamıştır. Malesef 17 Ağustos 1999 büyük depreminden hemen sonraya denk gelen bu süreçte TİDE yazı, makale, röportaj, haber vb. yayınları ile meslektaşlarımızla beraber olmaya başlamıştır.

    İktisat Ekonomik Bülten ile bu işbirliği, Şubat 2000’deki 34. sayı ile birlikte tam bir ortaklığa dönüşmüş, TİDE Bülten-İktisat Ekonomik Bülten olarak sayfaları eşit olarak paylaşmaya başlamıştır. Bu işbirliği Ağustos 2000’deki 40. sayıya kadar sürmüştür. Mayıs 2004’ten itibaren ise bülten uygulaması E-Bülten şekline dönüştürülmüştür.