ÖDÜLLER

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü faaliyetleri nedeniyle çok çeşitli uluslararası ve ulusal ödül kazanmıştır.

  Bu ödüllerin en önemlisi 2007 yılında 250’den fazla enstitü arasından kazanılan IMAP (International Mastering Advocacy Program) ödülüdür.  IIA (The Institute of Internal Auditors), iç denetim mesleğine yaptığı yenilikçi katkılarından dolayı Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nü IMAP (International Mastering Advocacy Program) ödülüne layık görmüştür. İç Denetçilerin küresel mesleki organizasyonu IIA tarafından verilen IMAP ödülü, mesleğin tanıtımı, yayılımı konusunda verilen en büyük uluslararası ödüldür.

   

  Ödül, Amsterdam'da yapılan Uluslararası İç Denetim Konferansı'nda TİDE'ye takdim edilmiştir. IIA'in mesleki tanıtım ve yayma işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Dominique Vincenti, IMAP ödülünün amacını "iç denetimin yarattığı farklılığı ve bilinci tüm dünyada arttırmak, iyi yönetişimin sağlanmasına ve kurumsal hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak" olarak açıklamıştır. Vincenti ayrıca "TiDE'nin Türkiye'de iç denetim mesleğinin statüsü ve itibarını yükseltmekte olduğunu belirtmiştir".

  Gerçekten de IIA’in en prestijli ödülünü kazanmak Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün sağladığı büyük başarıların en önemli göstergelerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Çünkü IIA bu ödülü mesleğin tanınıtılmasına önemli katkı yapan Enstitülere vermektedir. Bu ödül sonrası Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün IIA nezdindeki prestiji büyük oranda yükselmiş, IIA’in küresel toplantıları olan ve her yıl düzenli olarak yapılan Global Council toplantılarında genellikle ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerle aynı masada yer almaya başlamıştır.

  Türkiye iç Denetim Enstitüsü, 25 Aralık 2007 tarihinde düzenlediği yıl sonu aile toplantısında, IIA tarafından TİDE'ye verilen IMAP "Uluslararası Mesleki Tanıtım ve Benimsetme Programı" ödülünde pay sahibi olan kişi ve kurumlara takdim edilen başarı paylaşım sertifikaları ile başarısını paydaşları ile birlikte kutladı. Türkiye İç Denetim Enstitüsü'ne ödül getiren bu büyük mesleki başarıda pay sahibi olan çeşitli kurum ve kuruluşların, meslek mensuplarının katkıları TİDE tarafından hazırlanan başarı paylaşım sertifikası ile belgelendirilerek teşekkür edildi. Bu ödülün kazanılmasında Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün yaptığı bir çok faaliyetin yanısıra İç Denetim Dergisi’nin de önemli bir rolü bulunmaktadır. IIA – IMAP ödülünün kazanılması nedeniyle İç Denetim Dergisi’ne, TİDE tarafından "Başarı Paylaşım Sertifikası" verilmiştir

  Bir diğer önemli ödül, 1998 yılında yine IIA’in vermiş olduğu "Dünya çapında en hızlı gelişen ve üye sayısını en hızlı arttıran enstitü" olarak kazanılan ödül oldu. TİDE’nin faaliyetleri uluslararası mesleki örgütler tarafından da takdirle karşılanmış; Enstitü, IIA tarafından 1997-1998 yıllarında "Dünya çapında en hızlı gelişen ve üye sayısını en hızlı şekilde artıran enstitü ödülü"ne layık görülmüştür.

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1999 yılında yine IIA tarafından verilen "Mesleğin Tanıtımı Ödülü"ne ve 2001 yılında da "Mesleki Tanıtım ve Hizmet Teşekkür Belgesi"ne layık görülmüştür.

  Diğer önemli bir ödül de 2003 yılında İç Denetim Dergisi’nin uluslararası bir yarışmada "IIA-Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü" tarafından İç Denetim Enstitüleri  arasında kendi kategorisinde birincilik ödülü almasıdır. Uluslararası iç Denetçiler Enstitüsü-IIA tarafından 2003 Nisan ayında düzenlenen yarışmaya başvuruda bulunan "İç Denetim" dergisi, IIA komitesi tarafından değerlendirilerek birincilikle ödüllendirildi. İç Denetim Dergisi, 24 Haziran 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenlen bir ödül töreni ile ödülünü aldı. Törene Türkiye iç Denetim Enstitüsü Başkanı Çetin Özbek ile Enstitünün Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun katıldılar. Ödül, Uluslararası iç Denetçiler Enstitüsü Başkanı Le Roy E. Bookal tarafından verildi. Bookal, dergi ile ilgili olarak, "Tasarım, görsellik, yapım ve baskı kalitesi ile derginin çok etkileyici olduğunu, yaratıcılık özelliği ve gelişim süreci ile ilgili performansının ileri seviyede bulunduğunu ve gönüllü emeğin profesyonel iddia taşıyan bir ürün ortaya çıkarmış olduğunu" ifade etti.