AİLE TOPLANTILARI

  Üyeler ile sağlıklı iletişim kurabilmek, üyeler arası tanışma ve kaynaşmayı sağlayabilmek, üyelere sosyal anlamda katkı sağlayabilmek bakımından Enstitü bünyesinde çok çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.

  Bu konuda ilk girişim 1997 yılında başlatılmış ve Ağustos ayından itibaren her ayın ilk salı günü İSMMO Odasi lokalinde düzenli üye toplantıları başlatılmıştır. Sözkonusu üye toplantılarında üye kuruluşların iç denetim faaliyetleri ile ilgili deneyimlerini paylaştıkları ortamlar oluşmuş, üyelerimizin birbirlerini tanımaları sağlanmış, bilgi ve deneyim alışverişi için fırsatlar yaratılmıştır.

  1999 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında ise her hafta Çarşamba akşamı, bu defa İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Lokali’nde (İFMED) üyelerle tanışma ve sohbet toplantıları düzenlendi.

  Daha sonraki dönemlerde düzenli olmamakla birlikte bu tür sosyal etkinlikler devam etmiştir. Bununla birlikte günümüzde kullanılan “Aile Toplantıları Geleneği” ise 1 Haziran 2004 tarihinde başladıldı. Üyeler arasında tanışma ve kaynaşma, bilgi alışverişi yapma, sorunların dile getirilip çözüm arama platformunu daha biçimsel bir şekle dönüştürmek isteyen Enstitü Yönetim Kurulu tarafından her ayın ilk Salı günü “Happ Hours” günü olarak belirlenmiş ve “Aile Toplantısı” ismiyle uygulama başlatılmıştır. Bu tarihten sonra “Aile Toplantıları” Enstitüye özgü faaliyetlerden birisi haline gelmiştir. Bu toplantılar ilk dönemlerde Beylerbeyi’nde daha sonra ise daha farklı mekanlarda gerçekleştirilmiştir.

  1997 yılından beri devam eden bu üyeler arası etkinliklerin bir çoğunda çeşitli konularda konuk konuşmacılar olmuş, çeşitli konularda paneller düzenlenmiş, sunumlar yapılmış, mesleki söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda ayrıca CIA ve diğer sertifikaları almaya hak kazananlar için sertifika dağıtım törenleri düzenlenmiş ve düzenlenmektedir.

  Ayrıca, Enstitüye yeni üye olanların diğer üyeler ile tanıştırılması, kuruluş yıldönümlerinin kutlanması gibi uygulamalar da bu toplantılarda geliştirilen uygulamalar olmuştur.