İŞBİRLİKLERİ

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü, bugüne kadar çeşitli kurumlar ve meslek örgütleriyle mesleki işbirliğine giderek ve protokoller imzalayarak mesleğe ve meslektaşlara katkı sağlama yönünde de çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

  Bunların en önemlilerinden birisi Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ile imzalanan protokoldür. İç denetim mesleğinin önemini öğrencilere aktarmak ve mesleğin gelişimine katkı sağlamak için iki örgüt 25 şubat 2010 tarihinde gerçekleşen imza töreniyle işbirliğine gitti. 1995 yılında kurulan MÖDAV, Türkiye üniversitelerinde görevli tüm muhasebe öğretim üyelerini temsil ediyor. Öğretim üyelerinin dayanışmasını sağlamak, muhasebe ve ilgili bilim dalları ile muhasebe mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe konusunda karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler getirmek amacıyla kurulan MÖDAV, bilgi ve tecrübelerini TİDE ile birleştirdi. Bu işbirliğinin ilk somut ürünü 2010 yılında düzenlenen Akademik Forum 2010 oldu.

   

  İç Denetim Dergisi’nin mesleki bağımsızlığını sağlamak amacıyla Enstitü, Yayıncı Kuruluş ve TİDE Yönetim Kurulu tarafından bir protokol hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu protokol sayesinde İç Denetim Dergisi’nin mesleki bağımsızlığı güvence altına alınmıştır.

  IIA’ın IAEP (Internal Auditing Education Partnership) adında akademik gelişim programının içeriğini kriterleri itibariyle şu anda Türkiye’de aynı şekilde uygulamak mümkün olmadığından, bu program esas alınarak TİDE AGEP (Akademik Gelişim Programı) adı altında bir gelişim programı geliştirilmiştir. TİDE AGEP Projesi ile IIA - IAEP Programına kabul sürecine hazırlık yapılması da öngörülmektedir. Nihai hedefi IIA - IAEP kriterlerine uymak olan bu program için Marmara Üniversitesi Muhasebe Denetim Yüksek Lisans Programı ile ilk pilot uygulama için Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile TİDE arasında protokol imzalanmıştır.

  Türkiye İç Denetim Enstitüsü 1996 yılından bu yana Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)’nun üyesi olup kurul çalışmalarına katılmakta ve çalışmalara önerileriyle katkı sağlamaktadır.

  Enstitü ülkemiz iş dünyasında etik değerlerin benimsenmesi ve yaygınlaşmasının öneminin bilinciyle Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER)’in kurucu üyesi olmuş ve vakfın çalışmalarına çeşitli boyutlarıyla katkı sağlamıştır.